Senagat habarlary

 • What is the difference between anti-static floor and network floor?

  Anti-statik pol bilen toruň arasynda näme tapawut bar?

  Döwrebap ylym we tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen pollaryň görnüşleri barha köpelýär.Elektrostatik induksiýanyň elektron kompýuteriň mehaniki enjamlaryna gatyşmagy gaty çynlakaý.Antik-statiki poluň peýda bolmagy bu meseläni netijeli çözýär.Anti-s ...
  Koprak oka
 • The differences between anti-static raised floor with pvc covering and hpl covering

  Pvc örtügi bilen hpl örtügi bilen anti-statik galdyrylan poluň arasyndaky tapawutlar

  1. PVC anti-statik ýokarlandyrylan poly örtýän PVC, hemişelik statiki anti-funksiýa we durnukly elektrik öndürijiligine eýe bolmak üçin PVC plastmassa bölejikleriniň interfeýsleriniň arasynda emele gelen statiki geçiriji tor ulanýar.Mermer ýüzüne meňzeş köp sanly nagyş bar we de ...
  Koprak oka