banner1
banner3-3
banner1
banner2
11212 11212

Biz siziň giriş poluňyzyň çözgüdi.

“Senmai Floor” müşderilerimize ýokary hilli önümleri we hünär hyzmatyny hödürlär.Bize ynan, biz siziň giriş çözgüdiňiz.

Aýratynlyk önümi
Önümiň görkezilmegi

biz hakda

Indi ýokary galdyrylan ähli kategoriýalary öndürip bileris, HPL 、 PVC era keramiki örtükli, GRC beýik pol, polat toruň ýokary galdyrylan pollary we polat anti-statik ýokarlandyrylan pol bilen örtülen kalsiý sulfat ýokary galdyrylan pol 、 kalsiý sulfat anti-statik galdyrylan pol. PVC 、 HPL era keramiki örtük we ş.m. bilen Hytaýyň ähli şäherlerinde we welaýatlarynda gowy satylan önümlerimiz, Amerika, Kanada we Kamboja ýaly ýurtlarda we sebitlerde müşderilere eksport edilýär.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda giň öwgä eýe bolýar.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezine gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.

giňişleýin seret
önümçilik enjamlary
Awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary we gurallary.