Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz zawod.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 20-25 gün, mukdaryna görä.

Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

Töleg şertleriňiz nähili?

1.T / T 30% goýum hökmünde, 70% bolsa B / L-iň göçürmesine garşy töleýär.2.L / C.

Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB, CIF.