PVC örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokarlandyrylan pol

PVC örtügi bilen ýokary dykyzlykly kalsiý sulfat anti-statiki ýokary galdyrylan pol, kalsiý sulfat kristallaryna gaýtadan işlenýän we berkidilen çig maldan ýasalýar, zäherli we aglanmadyk ösümlik süýümleri impulsyň basylmagy arkaly güýçlendiriji material hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Örtük PVX örtükden, poluň plastmassa gyrasy zolaklaryndan we poluň aşagy adatça galvanizli polatdan ýasalýar.Daşky gurşawy goramak, ýangyna garşylyk, ýokary güýç we tekizlemekdäki artykmaçlyklary sebäpli, köpeldilen pol maşgalasynda giňden ulanylýan material boldy.Ösen ýurtlarda we sebitlerde ulanylyşy gaty uludyr we beýik pol üçin dizaýneriň ileri tutulýan ýerine öwrülmegi üçin birleşdirilen poluň ulanylyşyndan ýokarydyr.

Aýratynlyklary

PVC örtükleri, esasan, PVC rezinlerinden, plastifikatorlardan, stabilizatorlardan, doldurgyçlardan, geçiriji materiallardan we garyşyk reňkli materiallardan ýörite gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly PVC rezinlerinden ýasalýar.PVC bölejikleriniň interfeýsleriniň arasynda geçiriji tor emele gelýär we ony statiki garşy edýär.PVC örtükli kalsiý sulfat anti-statik pol, güýçli bezeg, çeýeligi, aşgazana gowy garşylygy we ýarylmagy ýok.

Arza

Ulanyş gerimi: elektron kompýuter otaglary, arassa otaglar, programma bilen dolandyrylýan wyklýuçatel otaglary, elektron gurallary öndürmek, mikroelektronika senagatynda önümçilik zawodlary, steril otaglar, merkezi dolandyryş otaglary we poluň arassalanmagyny we statiki garşy bezegi talap edýän beýleki önümçilik ýerleri.Bank, poçta we telekommunikasiýa, demir ýol, transport, lukmançylyk, mikroelektronika, elektron gurallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Üns beriň

PVX örtükli anti-statik pol üçin poluň üstüni poslaýjy erginler bilen sürtmek düýbünden gadagan;poluň üstüni ýokary girýän syýa we mehaniki ýag bilen hapalamak düýbünden gadagan;poluň üsti hapalanan bolsa, poluň üstüni benzin, ýuwujy we zyýansyzlandyryjy poroşok bilen arassalaň we üstünde poslama garşy ulanyň.

Parametrler

Kalsiý sulfat PVX örtügi bilen statiki garşy ýokary galdyrylan pol
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
600 * 600 * 32 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň