Jiangsu Senmai Floor Technology Co., Ltd.

1

BIZ KIM?

Jiangsu Senmai pol Tehnologiýa Co., Ltd.Esasan irki döwürde ýokary galdyrylan girelgäni gözlemek, işläp düzmek we öndürmek bilen meşgullanýan 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Biz amatly ulagly Jiangsu şäherinde ýerleşýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterli. Hyzmatdaşlygy ýola goýmak we biziň bilen ajaýyp geljegi döretmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.“Senmai” poly müşderilerimize ýokary hilli önüm we hünär serweri bilen üpjün eder.Bize ynan, biz siziň giriş çözgüdiňiz.

Näme edýäris?

Indi ýokary galdyrylan ähli kategoriýalary öndürip bileris, HPL 、 PVC era keramiki örtükli, GRC beýik pol, polat toruň ýokary galdyrylan pollary we polat anti-statik ýokarlandyrylan pol bilen örtülen kalsiý sulfat ýokary galdyrylan pol 、 kalsiý sulfat anti-statik galdyrylan pol. PVC 、 HPL era keramiki örtük we ş.m. bilen Hytaýyň ähli şäherlerinde we welaýatlarynda gowy satylan önümlerimiz, Amerika, Kanada we Kamboja ýaly ýurtlarda we sebitlerde müşderilere eksport edilýär.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda giň öwgä eýe bolýar.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezine gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.

Kwalifikasiýa şahadatnamasy

Önümçilik kuwwatymyz 2,6 million inedördül metrden gowrak we hünärmen satuw toparymyz bütin dünýäde müşderä hyzmat edýär. Kanagatlanarly önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän häzirki zaman hil dolandyryş ulgamyny gurduk.Mundan başga-da, cisca şahadatnamalaryny aldyk.